star battery care

Nền tảng làm việc trên không của cột buồm thẳng đứng Haulotte được trang bị hệ thống quản lý pin

Hệ thống quản lý pin Haulotte Activ’Energy Management đã được sử dụng trên nền tảng làm việc trên không thế hệ PULSEO, thang máy cắt kéo SIGMA16 và Optimum8, và hiện có thể được sử dụng trên nền tảng làm việc trên không của cột buồm thẳng đứng Haulotte. Giờ …

Nền tảng làm việc trên không của cột buồm thẳng đứng Haulotte được trang bị hệ thống quản lý pin Thêm chi tiết »